Digitálne videokamery

V súčasnosti je ponuka digitálnych videokamier veľmi široká a nie je vôbec jednoduché správne sa v nej zorientovať a vybrať ten najvhodnejší typ kamery s funkciami, ktoré budete naozaj potrebovať. Pri výbere kamery by ste si mali zodpovedať niekoľko základných, ale pre správny výber dôležitých otázok. Tou najzákladnejšou sú ako inač financie. To znamená, koľko chcete do svojej novej digitálnej kamery investovať. Ďalej, či sa chytáte natáčať viac vonku alebo v interiéri, či budete natočené video ďalej upravovať a taktiež ako chcete natočený materiál archivovať.

Rozdelenie videokamier:

Mini DV kamery
Do tejto kategórie patria tak tie najlacnejšie kamery, ako aj kamery poloprofesionálne až profesionálne kamery za tisíce eur. Výhodou týchto kamier je, že záznam je uložený v plnej kvalite nekomprimovaný. Nevýhodou je jeho následné pomerne zložité spracovanie a archivácia. Archivácia záznamu je možná pomocou DVD rekordéra alebo počítača. Pri počítači je nevyhnutné FireWire port, ktorý často nebýva štandardnou výbavou počítačov. K archivácii je potrebný software, ktorý je v základnej podobe pribalený, avšak neposkytuje veľa možnosti úprav. Následne si záznam môžete z počítača napáliť na klasické DVD a prehrať.

DVD kamery
Tieto kamery vznikli pri uľahčenie práce z natočeným videom. Do kamery sa vkladajú 8 cm disky, ktoré sa po natočení môžu rovno vložiť do DVD prehrávača. To znamená, že pokiaľ nechcete záznam nejako upravovať, nie je s ním už žiadna práca. Ak záznam chcete upraviť, spravíte to pomocou programu na úpravu videa. Nevýhodou DVD kamery je značne obmedzená doba záznamu na jeden DVD disk.

HDD kamery
HDD kamery ukladajú záznam na vnútorný harddisk, ktorý je podobný harddisku v počítači, len je menší. Veľkou výhodou je jeho veľká kapacita, kedy je možné na 30 GB harddisk nahrať až niekoľko hodín záznamu. Sťahovanie a následná archivácia záznamu v HDD kamery je veľmi jednoduchá. Väčšina týchto prístrojov umožňuje taktiež záznam na pamäťovú kartu. Záznam je komprimovaný v kodeku mpeg2 alebo v novšom mpeg4. Tento záznam nie je tak kvalitný ako na mini DV pásku, ale pre domáce využitie bohate postačujúci a nie je s ním toľko práce. Nevýhodami týchto HDD kamier je absencia klasického hľadáčika a taktiež menšia odolnosť proti nárazom.

Kamery na pamäťové karty

V súčasnosti patria k najmodernejším kamerám. Tento spôsob záznamu má množstvo výhod. Pamäťová karta je malá, to znamená, že aj kamera je menšia ako iné typy. Pamäťové karty sa dajú prepisovať prakticky nekonečne. Prevádzka týchto digitálnych kamier je energeticky najmenej náročná. Preto ja batéria v takejto kamere menšia a ľahšia. Ďalšou výhodou je ľahké spracovanie videa v počítači a následné napálenie. Jedinou nevýhodou je menšia kvalita oproti záznamu na mini DV pásku, ale väčšina bežných užívateľov rozdiel ani nepostrehne.

Funkcie digitálnych videokamier

ZOOM
Zoom umožňuje priblíženie k miestu diania. Všetky digitálne videokamery sú vybavené digitálnym a optickým zoomom. Optický zoom približuje obraz prostredníctvom pohybu šošoviek vo vnútri objektívu. Obraz zostáva kryštalicky čistý. Keď už nie je možné použiť optický zoom, prichádza na rad digitálny zoom, ktorý obraz spracuváva umelo.

STABILIZÁTOR OBRAZU
I to najmenšie chvenie je príčinou roztraseného obrazu. Stabilizátor obrazu vyrovnáva pohyby ruky a spracováva obraz tak, aby ostal kľudný. Táto funkcia je nevyhnutná hlavne pri použití zoomu, pretože i nepatrný pohyb je na obrazovke omnoho výraznejší.

MANUÁLNE OSTRENIE
Používa sa v situáciách, keď si automatický režim ostrenia nevie poradiť. Túto funkciu využijete napríklad, ak sa chcete zamerať na niečo, čo je k objektívu bližšie ako hlavný objekt, alebo keď natáčate cez sklo.

NOČNÉ NAHRAVANIE
Kamery využívajú pri nočnom nahrávaní infračervené svetlo, čo umožňuje filmovať aj pri úplnej tme.

LCD OBRAZOVKA
Takmer všetky digitálne videokamery sú vybavené vyklápacou LCD obrazovkou.

USB, FIRE WIRE, (DV) výstup
Slúžia k digitálnemu zapojeniu pre prenos digitálnych video záznamov do PC, kde môžu byť ďalej vylepšené alebo editované. DV vstup umožňuje spätné vytvorenie kópie na pásku pri záznamoch editovaných v PC.